Skip to main content

Andreaspenning 2018 uitgereikt

20 oktober 2018

Twie Tjoa heeft zojuist de Andreaspenning in ontvangst mogen nemen vanwege haar inzet voor de emancipatie van vrouwen.

Twie Tjoa – bron: http://milcolores.nl

Binnen de Surinaamse-, migranten- en LHBTIQ+- gemeenschap is mevrouw Tjoa een icoon en rolmodel. Zij was de eerste vrouwelijke directeur op het Ministerie van Arbeid in Suriname en ook buiten haar werk maatschappelijk actief in de vrouwenbeweging. In Nederland zat ze in het bestuur van Stichting ZAMI, een organisatie die zich al 25 jaar inzet voor het versterken van de bewustwording, het leiderschap en de identiteit van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen in Amsterdam. Diezelfde groepen vrouwen diende ze als bestuurslid van de FNV vrouwenbond, Fos’ten en Mil Colores. Zij is ook bestuurslid van DIAN, een netwerkorganisatie van vrouwen in Nederland met een Indonesische achtergrond.  

Verder is zij één van de bedenkers van Pink Talks (talkshow): persoonlijke verhalen en gesprekken over lesbische gevoelens, lesbische identiteit, succes, persoonlijke strijd en ambitie. 

Andreaspenning

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. En voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet. Mevrouw Tjoa krijgt de onderscheiding uit handen van Tanja Jadnanansing, voorzitter van de bestuurscommissie Zuidoost.