Skip to main content

Tag: Artis Rainproof

4 miljoen voor Amsterdamse Beestenboel

De gemeente Amsterdam en ARTIS hebben nieuwe resultaatafspraken gemaakt voor de komende vijf jaar. ARTIS krijgt van de gemeente jaarlijks 3,79 miljoen euro subsidie. Daarmee zorgt ARTIS voor dierenwelzijn, duurzaamheid en voor onderhoud van het park en zijn monumentale gebouwen.

Lees verder